. SHINeeWORLD ♥

Friday, 2 August 2013

.fff


BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
( 1 ) Perkembangan aktiviti ekonomi sebelum dan semasa pemerintahan British.
a) Ekonomi tradisional.
1. Contoh ekonomi sara diri – melombong, cucuk tanam, memungut hasil hutan, menangkap ikan.
2. Pengeluaran skala kecil, teknologi mudah, modal yang kecil,buruh yang terhad dan pasaran kecil.
3. Lebihan pengeluaran – untuk tujuan kenduri, zakat, sedekah, hadiah.
4. Padi pula disimpan untuk bekalan hingga musim berikutnya.
5. Tanaman lain – ubi, pisang, kelapa.
6. Ternakan – ayam, itik, lembu untuk keluarga.
7. Teknologi mudah – penanaman padi seperti tajak, cangkul, tugal,tenggala.
8. Sistem pengairan mudah – sungai dan hujan.
9. Menangkap ikan – mengail, bubu, jala.
b) Ekonomi dagangan.
1. Pertanian dan perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran untuk pemasaran.
2. Pengeluaran dalam skala yang besar, buruh yang ramai, modal besar, pemasaran lebih luas.
3. Bijih timah dipasarkan ke China, Jepun, India.
4. Bijih timah juga dibuat gendang gangsa, senjata, alat muzik.
5. Kaedah melombong dengan mendulang – diusahakan oleh pembesar seperti Long Jaafar, dan Ngah Ibrahim
6. Kawasan lombong di sungai dan diusahakan oleh buruh tempatan.
7. Kedatangan British meminggirkan ekonomi orang melayu. Wujud ekonomi duaan (dwiekonomi) iaitu ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan. Pantai barat dan timur juga tidak seimbang ekonominya.
8. Akhirnya British mengambil alih ekonomi dagangan dan membawa masuk buruh China.


c) Sistem pertanian komersial.
1. Pertanian komersial berasaskan kepaa eksport dan menjadi penyumbang utama kerajaan.
2. Contohnya pertanian komersial ialah ubi kayu, lada hitam, tebu.
3. Maharaja Abu Bakar telah menanam gambir dan lada hitam melalui sistem Kangchu.
4. Pemodal China dan Eropah menuasai pertanian komersial kerana mempunyai modal, teknologi, konsesi tanah yang luas dan tempoh pajakan yang lama.
5. Pemodal British telah menguasai getah, pemodal China pulaa menguasai gambir dan lada hitam.
6. Pada masa ini, masyarakat Melayu menjalankan ekonomi sara diri.
d) Perkembangan perusahaan getah.
1. Getah digunakan ketika revolusi Industri dalam industri kereta, maka getah ditanam di Tanah Melayu.
2. pada mulanya, getah ditanam di halaman kediaman Residen Hugh Low, Perak sebagai tanaman hiasan.
3. H.N Ridly (Pengarah Botanical Garden Singapura) mempromosi tanaman getah dengan memberi benih percuma kepada peladang.
4. Beliau juga menemui sistem menoreh ibidem (Cara tulang ikan hring) yang tidak merosakkan pokok.
5. Industri barangan pengguna yang memerlukan getah seperti kasut, tayar basikal dan alat elektrik.
6. Modal milik pelabur Eropah turut mengembangkan industri getah di Tanah Melayu, syarikat di London membawa masuk modal melalui penubuhan syarikat perwakilan di Tanah Melayu seperti Guthrie, Sime Darby.
7. Dasar galakan British kepada pemodal asing seperti sewa tanah dan tariff cukai yang rendah kepada pengusaha getah.
8. Kemajuan jalan raya dan kereta api telah menghubungkan kawasan pertanian dengan pelabuhan atau pusat pentadbiran telah memudahkan pengusaha (golongan komprador).
9. British juga membawa masuk pekerja India Selatan bekerja di ladang getah dengan gaji yang murah.e) Kejatuhan perusahaan getah.
1. Kemerosotan perusahaan getah berlaku ketika Zaman Kemelesetan Ekonomi Dunia (1929 – 1932).
2. Ini bermakna ekonomi Tanah Melayu telah mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia.
3. Industri getah pulih semula pda tahun 1934 kerana pertambahan permintaan dan kawalan negara pengeluar.
4. Rancangan sekatan Stevenson diperkenalkan bagi menahan harga getah jatuh. Prinsip rancangan ini ialah menghadkan pengeluaran getah oleh negara pengeluar agar harga naik.
f) Perkembangan industri perlombongan.
1. galian Tanah Melayu – contohnya bijih timah, emas, besi, arang batu, bauskit, antimoni.
2. Bijih timah dan emas ialah galian terawal diperdagangkan yang diusahakan secara kecil – kecilan oleh orang Melayu.
3. Bijih timah mendapat permintaan antarabangsa yang besaringga muncul pengusaha Eropah dan China mengambil alih peranan pembesar melayu.
4. Kedatangan pengusaha China pada awalnya dipantau oleh pembesar Melayu. Mereka perlu mendapat kebenaran melombong dan menjual semula hasil timah ini kepada pembesar Melayu. Harga timah ini juga ditentukan oleh pembesar melayu.
5. Kedatangan pemodal Eropah telah menghentikan penguasaan pembesar Melayu ini.
6. Kedatangan pemodal ini berjaya menyaingi pengusaha China kerana mereka menguasai kapal korek yang menghasilkan pengeluaran secara besar – besaran. Mereka berintensifkan modal, orang China berintensifkan buruh.
7. Kerajaan penjajah british juga telah meluluskan enakmen dan undang – undang yang mewujudkan penguasaan pengusaha Eropah.
8. Terdapat juga pembesar melayu yang mengambil mudah mencari keuntungan dengan memajakkan lombong mereka kepada saudagar China dari Negeri Negeri Selat kerana ketiadaan modal.
9. Tanah Melayu terus menjadi pengeluar utama bijih timah dunia sehingga Perang Dunia Kedua.
g) Pengusaha tenaga buruh China.
1. Kedatangan buruh ini mendapat galakan British dan tidak ditentang oleh orang Melayu.
2. Buruh China datang dari wilayah selatan China seperti Kwangtung, Kwangsi dan Fukien.
3. Kedatangan mereka ini untuk bekerja dilombong bijih timah.
4. Buruh China datang dengan cara sistem kredit, sebelum ke Tanah Melayu mereka dikumpul di kampung mereka di China oleh Kheh thau (ketua).
5. Bakal imigran ini dikenali sebagai kin kheh. Ketua ini akan mendapat upah wang bafi setiap sin kheh.
6. Seterusnya sin kheh dikawal oleh nakhoda kapal atau agensi buruh terlebih dulu telah mendapat bayaran daripada bakal majikan sin kheh.
7. Kemudiannya sin kheh perlu membuat perjanjian secara bertulis atau lisan membayar hutang (kos kedatangan ke Tanah Melayu) dengan cara bekerja di bawah bakal majikan berkenaan dalam jangka waktu tertentu.
8. Mereka akan diberikan tiket yang menyatakan pelabuhan yang perlu dituju, di pelabuhan mereka akan diambil oleh pemborong buruh yang menjadi orang tengah bagi mendapatkan majikan dengan bayaran tertentu.
9. Kemudian jawatan pegawai pelindung buruh dan imigran dari China diwujudkan, mereka akan mengawasi kemasukan buruh dan imigran China ini.
10. Selepas itu sistem tiket kredit dignti dengan sistem pengambilan kakitangan dan sistem pengambilan rumah kongsi.
11. Melalui sistem pengambilan kakitangan ini majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China. Tambang dan pembiayaan buruh akan ditanggung oleh majikan. Pegawai berkenaan akan mengiringi buruh – buruh hingga ke tempat majikan.
12. Melalui sistem pengambilan rumah kongsi pula, pengambilan buruh akan dilakukan oleh pegawai di negara china yang dilantik oleh rumah kongsi. Pegawai tersebut akan menanggung kos membawa buruh hingga ke rumah kongsi di Tanah Melayu. Setelah buruh diserahkan pegawai dari China tersebut akan mendapat sejumlah bayaran tertentu.
13. Di Sarawak, imigran keturunan China Foochow secara berkumpulan dibenarkan masuk melalui persetujuan Charles Brooke dan Wong Nai Siong 9ketua Foochow di Sibu). Mereka ini akan menjadi buruh gambir dan lada hitam.
h) Penggunaan tenaga buruh India.
1. Buruh India datang untuk bekerja di ladang – ladang getah.
2. Kedatangan mereka ini juga tidak dihalang oleh orang Melayu dan mendapat galakan pihak British, di samping itu orang India sudah mempunyai hubungan tradisi dengan Tanah Melayu.
3. Kemasukan buruh India melalui sistem buruh bebas atau merdeka, sistem kontrak dan sistem kangani.
4. Melalui sisitem buruh bebas, mereka datang dengan biaya sendiri yang diatur oleh orang atau kumpulan tertentu. Di Tanah Melayu mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan mereka.
5. Melalui sistem kontrak, majikan membiayai tambang ke Tanah Melayu dan buruh India ini akan bekerja dalam tempoh masa tertentu ( 1-3 tahun) dengan gaji minimum dianggap 9 –13 sen sehari. Sistem ini amat menindas dan dianggap perhambaan tidak ketara. Sistem ini digantikan dengan sistem kangany.
6. Kangany bermaksud ketua, tandil atau mandur.
7. Kangany diberi kepercayaan oleh majikan dan diberi lesen dan kemudiannya akan ke India mencari tenaga buruh. Kangany diberi wang pendahuluan untuk membiayai kos buruh hingga ke Tanah Melayu.
8. Kangany kemudiannya dijadikan pengurus agensi membawa masuk buruh dan akhirnya sistem ini diharamkan kerana adanya penyelewengan.
i) Penggunaan mata wang.
1. Zaman Muzzaffar Syah Melaka – contoh wang emas, perak dan timah yang digunakan untuk urusan perniagaan.
2. Di negeri lain – dinar emas( Kelantan ), kupang emas ( Terengganu ), jongkong tampang ( Pahang ).
3. Pedagang Eropah membawa mata wang asing contohnya mata wang perak Sepanyolyang digunakan di Negeri – Negeri Selat dan Negeri – Negeri Melayu.
4. Kemudiannya kerajaan British mengeluarkan wang kertas bagi Negeri – Negeri Selat dibawah Lembaga Pesuruhjaya Wang, wang ini sahaja yang sah digunakan ketika itu dan wang kerajaan Melayu kian pupus.
j) Institusi kewangan atau perbankan.
1. Institusi kewangan berperanan menyediakan kemudahan pinjaman kepada pelabur yang kemudiannya memajukan industri bijih timah dan getah.
2. Bank memperkenalkan kaedah baru yang berorientasikan keuntungan berasaskan kadar faedah yang tinggi.
3. Bank telah menyebabkan dana luar negara dapat disalurkan terus ke Tanah Melayu dengan mudah dan cepat.
4. Bank telah bertindak sebagai ejen pembayar kepada pengeksport dan pengimport dan melicinkan perdagangan antarabangsa.
5. Bank pertama di Tanah Melayu ialah Mercantile Bank.
6. Selepas Perjanjian Pangkor wujud banyak bank lain seperti The Chartered Bank, Hong Kong dan Shanghai Bank.
7. Bank Eropah mengutamakan pedagang Eropah.
8. Pedagang tempatan mendapat perkhidmatan bank Eropah melalaui Komprador (orang tengah) yang terdiri daripada orang tempatan yang diberi kepercayaan oleh bank untuk menjadi penaja kepada peminjam.
9. Bank tempatan pertana ialah Kwong Yik Bank di Kuala Lumpur, Bank of Malaya di Ipoh, Ban Hin Lee Bank di Pulau Pinang.
10. Di Sarawak – Kwong Lee Bank, Ban Chiang Bank.
11. Bank orang melayu pertama – Malay National Banking Corporation Bhd.
k) Perkembangan perkhidmatan insurans.
1. Antara insurans penting ialah insurans maritim, kebakaran, hatrra, perniagaan, kemalangan dan nyawa.
2. Insurans maritim – melindungi dagangan dan kapal pedagang.
3. Insurans kebakaran – penting kerana kebakaran kerap berlaku contohnya kebakaran hampir seluruh Kuala Lumpur tahun 1892.
4. Peringkat awal syarikat insurans di Tanah Melayu adalah cawangan syarikat beribu pejabat di luar negara – contohnya Boustead and Company England.
5. Syarikat insurans tempatan contohnya Straits Insurance Limited di Singapura.
6. Kerajaan British juga telah mengasingkan insurans nyawa daripada insurans kebakaran.
(2) Dasar – dasar pertanian British.
a) Dasar – dasar pertanian British.
1. Orang melayu diperkenalkan oleh British dengan tananam yang memepunyai pasaran seperti kopi, tembakau, getah.
2. British telah mengkomersialkan tanaman tradisional seperti gambir dan lada hitam.
3. Tenaga buruh China dan India digunakan untuk memajukan lagi sector perladangan.
4. Undang – undang pemilikan tanah telah diperkenalkan oleh British, bertujuan untuk melindungi tanah orang Melayu daripada diceroboh oleh pemodal asing. Tetapi beberapa daripada aspek undang – undang ada yang menindas orang Melayu.
b) Pengenalan undang – undang berhubung tanah.
1. Sebelum kedatangan British persoalan tanah tidak menjadi masalah kepada orang Melayu kerana tanah yang luas, penduduk rendah, urusan cukai dan kebenaran mengusahakan tanah hanya dengan pembesar Melayu. Pemilikan tanah amat mudah iaitu pemilik tanah ialah sesiapa yang meneroka dan mengerjakan tanah tersebut.
2. Rekod bertulis adalah elemen penting dalam mengesahkan pemilikan tanah pada masa British.
3. Rekod ini juga digunakan dalam urusan tanah seperti cukai, pajakan, sewa beli, jual dan beli tanah.
4. Tanah juga dilihat sebagai cagaran untuk mendapatkan modal.
5. Undang- undangan tanah pertama ialah Peraturan Tanah Perak. Seterusnya Kanun Tanah Selangor, Peraturan Tanah Sungai Ujong.
6. Tanah dibahagikan mengikut nilai komersial seperti tanah ladang, pribumi dan perlombongan.
7. Kadar cukai tanah bergantung kepada jenis tanah dimiliki.
c) Kesan pengenalan undang – undang tanah British.
1. Permohonan kebenaran mendapatkan tanah sama ada syarikat atau individu didapati daripada Pejabat Tanah dan bukan dari pembesar Melayu lagi.
2. Kebenaran Pejabat Tanah juga diperlukan untuk mengutip hasil hutan seperti nipah, damar, rotan.
3. Bermakna kuasa residen negeri amat besar untuk menentukan tanah yang boleh diberikan kepada pemodal.
4. Kelulusan tanah pula bergantung kepada modal, teknologi dan bilangan buruh yang akan digunakan.
5. Dasar tanah British juga membawa kepada perkembangan ekonomi wang. Di mana cukai, jual, beli, sewa ke atas tanah perlu menggunakan wang. Mamalh orang Melayu perlu membayar cukai hasil hutan dalam bentuk wang.
6. Kesannya orang Melayu yang tiada wang meminjam daripada orang tengah dan kemudiannya menyelesaikan menjual tanah untuk menyelesaikan hutang mereka.
d) Undang – undang melindungi tanah bumiputra.
1. Akta Tanah Simpanan Melayu (TSM) diperkenalkan oleh British bagi mengelakkan tanah milik Melayu berpindah kepada orang asing.
2. Residen berhak mengisytiharkan mana – mana tanah orang Melayu sebagai TSM untuk mengelak TSM daripada dijual, dipajak gadai, atau ditukar milik.
3. TSM juga ingin melindungi ekonomi penjajajh, contohnya TSm tidak boleh diusahakan tanaman komersial. TSM tidak subur dan tidak sesuai untuk tanaman perladangan.
4. Land Order di Sarawak diperkenalkan bagi melindungi tanah peribumi daripada dicerobohi oleh pengusaha China.
5. Di sini jaga diperkenalkan Land Settlement Order bagi melindungi tanah peribumi daripada diceroboh.
6. Di Sarawak pemindahan hak milik tanah hanya boleh dilakukan melalui perwarisan, bagi mengelakkan pemajakan, pemecahan dan penjualan tanah kepada orang luar.
7. Land Order Sarawak seterusnya membhagikan tanah kepada 3 kawasan iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan tanah pedalaman.
8. Imigran hanya dibenarkan memiliki tanah campuran sahaja, manakala tanah simpanan dan pedalaman dilindungi.
9. Di Sabah pula, Proklamasi III Perlindungi Hak Peribumi yang melindungi kepentingan peribumi diwartakan oleh British. Peraturan ini menetapkan hak milik peribumi di bawah kuasa Pegawai Daerah.
10. Segala urusan jual beli tanah di Sabah dengan orang Eropah pula perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi. Penduduk peribumi juga berhak menuntut ganti rugi ke atas tanah yang dijual kepada orang asing.
e) Dasar British terhadap pekebun kecil getah.
1. Kebanyakan pekebun kecil ialah orang Melayu. British berhasrat mengekalkan orang Melayu sebagai petani.
2. Maka Enakmen Tanah Padi diperkenalkan untuk mrnghalang tanaman getah ditanam di kawasan tanaman padi, sekaligus mengurangkan penglibatan pekebun kecil getah dalam penanaman padi.
3. halangan kepada orang Melayu seterusnya ialah apabila British menaikkan premium tanah baru untuk tanaman getah.
4. Selepas itu British melarang sama sekali pembukaan tanah baru untuk penanaman getah.
5. Pada awalnya penglibatan pekebun kecil Melayu secara kecil – kecilan tidak mendatangkan kebimbangan kepada pengusaha Eropah.
6. Apabila ekonomi meleset dan harga getah jatuh, British terpaksa melindungi pengusaha Eropah.
7. Antaranya dengan memperkenalkan Rancangan Sekatan Stevenson yang menghadkan pengeluaran getah negara pengeluar.
8. Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa pula memberi kuota lebih tinggi kepada pekebun kecil, mereka juga ditekan kerana dianggap mengancam pengusaha Eropah.
9. Tanaman getah yang banyak masalah ini tetap menguntungkan orang Melayu berbanding tanaman padi.
10. Oleh itu, orang Melayu tidak berminat mengusahakan tanaman padi.
f) Dasar tanaman padi.
1. Minat orang Melayu kepada getah berbanding padi membimbangkan British kerana Tanah Melayu terpaksa mengimport beras dari Thailand, Myamnar, Indo-China.
2. Bekalan import beras ini tidak terjamin, contohnya ketika berlaku kekurangan pengeluaran beras di Myanmar.
3. Maka petani tidak dibenarkan menaman padi di tanah sawah.
4. British menubuhkan Jabatan Parit, dan Tali Air bagi memperbaiki sistem peparitan dan membantu tanaman padi.
5. Ini membuktikan bahawa British tidak memberi perhatian kepada kemajuan ekonomi orang Melayu.
(3) Kesan – kesan dasar ekonomi British.
a) Perkembangan pembandaran.
1. Pembandaran bermaksud perubahan pekan kecil atau kampung kepada bandar hasil pertambahan fungsi dan kegiatan ekonomi.
2. Pembandaran lebih cepat berlaku dikawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah.
3. Pekan di kawasan perlombongan biasanya mempunyai penduduk yang kian bertambah, menjadi pusat mengumpul hasil lombong, pusat mendapatkan keperluan harian.
4. Pekan ini kemudiannya menjadi bandar yang menjadi pusat pentadbiran, perbankan seperti Kuala Lumpur, Taiping.
5. Bandar Miri pula berkembang kerana adanya petroleum.
6. Bandar baru muncul ini menjadi tumpuan penduduk dan berfungsi sebagai pusat perniagaan, pentadbiran.
7. Bandar ini lengkap dengan kemudahan jalan raya, sekolah, air, elektrik, pusat kesihatan, dan institusi kewangan.
8. Bandar – bandar ini kebanyakkanya didiami oleh orang China, sebaliknya orang Melayu dan India menetap di luar bandar.
9. Bandar baru pesat kerana adanya kemajuan pengangkutan dan mempunyai rangkaian jalan raya dan kereta api.
10. Hasil getah dan bijih timah turut mengembangkan bandar pelabuhan kerana keperluan eksport seperti pelabuhan Klang, Pulau Pinang.
11. Bandar Kuching pula muncul kerana kemajuan tanaman gambir dan lada hitam.
12. walau bagaimanapun kemudahan infrastuktur ketika pemerintahan British tidak melibatkan kawasan luar bandar khususnya di kawasan pantai timur Tanah Melayu.
b) Pembentukan masyarakat berbilang kaum.
1. Kedatangan imigran China dan India kerana keperluan tenaga manusia khasnya perlombongan dan perladangan.
2. Kedatangan imigran yang berlipat kali ganda banyaknya ketika British telah membentuk masyarakat berbilang kaum di tanah Melayu.
3. Semasa British petempatan dan kegiatan ekonomi berasaskan kaum, Melayu bertani di luar bandar, Cina berniaga dan melombong di bandar dan kawasan perlombongan. India menoreh getah di ladang.
4. Bahasa pertuturan mereka mengikut bahasa ibunda masing – masing.
5. Pada masa ini tidak wujud interaksi dan perpaduan antara kaum.
c) Perkembangan sistem pendidikan vernakular.
1. Sistem ini menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar dan tidak memupuk perpaduan kaum.
2. Pendidikan Melayu tradisional – mempelajari al- Quran, bahasa Arab, ilmu agama, membaca, menulis dan mengira di surau, masjid dan sekolah pondok.
3. Sekolah melayu – contohnya di Singapura, Seberang Prai, Kuala kangsar yang dijalankan di peringkat rendah sekadar menjadikan mereka petani yang lebih baik daripada bapanya.
4. Maktab Perguruan Sultan Idris – melatih guru Sekolah Melayu.
5. Kolej Melayu Kuala Kangsar – sekolah untuk golongan elit Melayu.
6. Sekolah Tamil – disediakan oleh British di bandar dan pengusaha ladang membiayai sekolah di ladang. Ia berorientasikan negara India, di mana sukatan, buku, guru dari India dan menggunakan bahasa Tamil.
7. Sekolah Cina – dibiayai oleh saudagar dari China. Ia juga menggunakan sukatan, buku, guru dari negara asal (China) dan menggunakan dialek cina masing – masing. Selepas adanya pengaruh komunis British mengawal sekolah ini.
8. Sekolah Inggeris – peringkat awal diusahakan oleh mubaligh dan badan sukarela. Sekolah ini sekolah elit yang terletak di bandar dan pelajarnya di kalangan orang atasan. Kurikulumnya disusun mengikut sistem pendidikan di England.
9. Universiti Malaya – diusahakan oleh British di Singapura tetapi agak lewat.


d) Perkembangan sektor perkilangan.
1. Pada awalnya British terlalu menumpukan kepada eksport getah dan bijih timah, hampir semua barangan kilang diimport.
2. Barangan kilang yang diimport seperti pakaian telah bersaing hebat dengan perkilangan tradisional tempatan seperti batik, sutera.
3. Kasut getah – contohnya kilang Syarikat Fung Keong dan Syarikat Bata di Klang.
4. Kilang membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah – Syarikat United Engineers.
5. Kilang mengetin nanas – diusahakan oleh bangsa Perancis di Johor.
6. Sektor ini dikuasai oleh pengusaha Eropah dan Cina, sementara orang Melayu tercicir.
e) Sistem pengangkutan dan perhubungan.
1. Jalan kereta api dibina untuk mempercepatkan pengangkutan bijih timah ke pelabuhan untuk dieksport, contohnya Taiping ke Port eld, Seremban ke Port Dickson, Kuala Lumpur ke Port Swettenham.
2. Jalan kereta api turut dihubungkan dari Seberang Perai hingga ke sempadan Siam.
3. Kemudiannya ke pantai timur dari gemas, Pahang, Kelantan ke sempadan Siam.
4. Seterusnya disambung ke selatan hingga ke Singapura.
5. Pengangkutan kereta api juga menggalakkan pembukaan tanah baru di pedalaman dengan tanaman getah
6. Kereta api juga dapat membawa muatan yang banyak.
7. Di samping itu, jalan denai dan kereta lembu yang digunakan untuk mengangkut bijih timah dan getah ke pangkalan sungai telah digantikan dengan jalan raya.
8. Jalan raya terus berkembang khasnya apabila kenderaan bermotor diperkenalkan.
9. Beberapa rangkaian jalan raya disiapkan, contohnya dari Seberang Prai ke Melaka, Perlis ke Singapura, Kuala Lumpur ke Kuantan.
10. Sistem perhubungan – contohnya telegraf, telefon, pos.
11. Kemudahan pengangkutan dan perhubungan di Pantai Timur Tengah Melayu ketinggalan kerana kurangnya pembangunan ekonomi.f) Perkhidmatan kesihatan.
1. Kedatangan imigran menyebabkan kesesakkan penduduk dan berlaku pelbagai penyakit berjangkit kerana temapt tinggal yang kotor dan air yang tidak bersih.
2. Hospital kerajaan terawal dibina di Taiping dan Kuala Lumpur.
3. Pusat perubatan pula dibina di Batu Gajah, Kuala Kangsar dan Kuala Lumpur.
4. Pusat perubatan kecil pula di Pahang dan Negeri Sembilan.
5. Hospital di Sabah – Jesselton, Sandakan, Tawau.
6. Perkhidmatan perubatan di Sarawak di Kuching dan pusat perubatan kecil di Sibu dan Sri Aman.
7. Hospital swasta – contohnya Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur memberi khidmat khasnya kepada pelombong.
8. Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur – mengkaji punca penyakit dan langkah – langkah pencegahannya.
9. Sanitary Board – lembaga yang menjaga kebersihan dan kesihatan awam di bandar Kuala Lumpur. Fungsi lembaga ini kemudiannya terpecah dua dan kepada dua bahagian iaitu Sanitary Board menjaga kebersihan bandar dan Jabatan kesihatan menjaga kesihatan.

Sunday, 28 October 2012

121027 BIGBANG ALIVE GALAXY TOUR 2012 IN MALAYSIA !

我的BLOG生灰尘鸟 LOL 
OKAY 现在要打的是BIGBANG 演唱会对毛 OKAY START.

121026 和绣芹讲好要6点起来 结果睡到一半隐隐约约听到有人在叫我二姐起来 看一下时间
哇7点半鸟= =
快点打给绣芹 哪里知道他也在睡觉=-=
快点准备好东西 去他的家
然后我们去买火车TICKET , MEET 了囟匕
绣芹的VIP朋友来的嗯

过后到了KL CENTRE 去MAHARAJARELA
看到有一些人在排队了 不会很懂 就十多个而已 EKK HMM 那时是121026 早上11点多
然后看到EVON 也是绣芹的朋友 WAH - - 没有好感囖OKAY
绣芹也是吓到做莫他真正是这样的 和在FB CHAT 完全不一样
然后有人来问我们 谁是SHINeeWORLD 我就讲 是我
然后他讲可以跟你拍照嘛 XD
我吓到然后就这样和他拍了2张 XDD
问毛毛可以住他的家没有 因为不想和他们一起住HOTEL
毛毛讲可以诶诶诶诶 几开心
过后有人讲我们排错位子了 其实188是在另外一边 快点跑去那里 哪里知道我们拍的是ENTRY
又快点搬东西去前面
OKAY 我们是第一个 TUT
然后就排咯 很热啊 终于等到4点半 我们就去TIMESQUARE买衣服
买了就去毛毛家 一次就成功 OHYEAH PANDAINYA 
过后就放东西在毛毛家啊冲凉什么的
去他家楼下吃了就回去排队 那时候是9点多
回到去多了一些人在那里排队
我们就玩拍照啊用IPAD上网啊 然后突然有人进来 就问他是不是跟我们一起讲好要夜排的人
他讲是啊
然后就一起排队了
过后和他们聊天啊 然后就吃东西
吃吃一下就聊到我们的命运
4个人的命运完全一样好吗 TAT
本来买了588 过后卖了 很挣扎很挣扎 过后就买了188
我们也是很吓到xdd
吃完了就回去排队 
排到一半就恨爱睡
躺在地上就睡了
不要嫌弃- -
因为所有人都是这样的 xd
他们讲我们睡到很熟 xddddddd
OKAY 早上6点多起来 和他们回去放东西 
等他们冲凉的时候 我和绣芹又在睡觉了- -
回到去都9点多了
继续等等等
OKAY LAH SKIP 很懒惰打
过后去拿周边手副那些
拿到一半 看到隔壁有一个人一直靠过来
我就在想 妈的这个人是怎样
抬头看一下 哇原来是毛毛 XDDD
吓到我啊
然后我们在找人嘛 就和毛毛分开惹惹热热热
最后还是没有找到那个人- -+
然后很尿急 跑去TIMESQUARE 上
回来的时候听到他们在彩排啊啊啊啊啊啊但是刚好下雨WTF - - 
穿上我的雨衣 YAYAYA 再吃面包 OKAY I AM READY !!!!
进去的时候快点冲哎哎哎我们是第一排的妈的几骄傲!!!!!!!!!!
这几天夜排什么的辛苦都是值得的 TUT
舞台很近咯OMG
然后很遗憾的是 没有带相机进来 加上我电话没有电了不能拍 T T
算啦就等BIGBANG出来囖
SCREEN那里就开始播他们的MV 
喊到乱了已经
CRAYON的时候更乱 XD
全部在GET YOUR CRAYON CRAYON
不懂什么时候开始下雨- -
而且越下越大
我不怕淋雨 是怕他们跌倒- -
然后又2个主持人出来讲废话- -
我这区有人讲 OIII FASTER LA!
笑死XD
最后那个主持人快点下去 XD
这时还在下雨*
然后灯暗了 布下来了
我看到5个桶(?了!
TONIGHT前奏出来
他们出来了
(我在打什么= =
然后我看到激涌啊啊啊啊啊啊啊他妈的好帅!!!!!!!!!!!1
他剪头发料喊到更大声OMG因为之前我和朋友讲如果他头发不要梳上去几好
结果他真的没有梳 而且还剪短了一点OMG 好帅T__________________T
然后他唱歌真的很 (Y)
TOP 很像假人 T_________________T 不敢相信他们就在我前面LO
大成很可爱囖妈的他是什么做的 做莫将可爱都有!!!
胜利和TAEYANG我不懂要怎样形容 就是很 (Y)就对了 T T
过后就开始唱歌啦 我也忘记唱什么歌了 囧 很多首啦 不要巴我 XD
前面我记得有TONIGHT FANTASTIC BABY 然后到HANDSUP 还有其他歌的但是我忘记了
唱唱一下我很想休息 但是胜利就出来SOLO STRONG BABY 和哦插让够 又喊到乱了全部人
看到TOP 在卖萌咯真的是够了 XD
我的后记乱来的 顺序很多都乱了噗
胜利唱完了太阳和大成就出来 讲一些话过后就问我们要不要学FANTASTIC BABY的舞
然后就教了
过后就介绍GD 和TOP出来 但是我忘记他讲什么了 只是听到什么BOYGROUP
然后TOP他们出来了 唱一见钟情
哇啊啊啊啊啊啊啊啊啊PPEOKIGAYO T T
他妈的好帅啊我要疯了我一直在喊就是因为真的和YOUTUBE没有分别 唯一分别的就是他们活生生站在我前面!!
然后唱了HIGH HIGH
过后到太阳了
他唱了我的爱歌啊啊啊啊啊啊只看着我
跟着唱是必须的
过后到WEDDING DRESS
THEN DAESUNG 唱WINGS
啊啊啊啊啊这首也是赞啊
他真的很会唱歌 T T
过后我忘记了OHSHITTTT
然后就到HARUHARU
我不会忘记激涌讲 YOU ALL KNOW THIS SONG RIGHT , SING FOR ME 然后什么MALAYSIA COMEON 什么东西的我忘了T T
然后全部大合唱 很开心因为他相信我们会唱T T 
唱完了就唱生日歌给TOP 
哪里知道这个人很害羞 他不敢转过来 只好扮COOL XD
然后激涌听到我们唱了他就讲生日快乐TOP啊什么 他讲很长啦 T T
然后我看到TOP在咳嗽 >< 应该是生病了吧
然后激涌讲 THE END什么的OMG 将块我不要 T T
然后全部人就喊了 然后他们唱了我最喜欢的一首 T T 
谎言啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我听到现场版的了好赞 T T
过后他们进去了
听到BOOOOOOOOOOOOOO的声音了就快点唱UNTIL WHENEVER 
哪里知道唱前面罢了有些人就喊ENCORE ENCORE 妈的- -
然后就算了 BIGBANG也出来了T T
他们唱HEAVEN啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我隔壁那个绣芹在哭哈哈哈哈哈哈
因为他想听这首歌啊
然后激涌讲 YOU GUY WANT MORE RIGHT ? 然后大概的意思就是我们有准备很多 不要怕这样
然后唱了 FANTASTIC BABY , HANDSUP , BAD BOY 作为ENCORE 啦
过后我也忘了 T T
太阳在介绍BAND 一个一个介绍 DANCER也有 但是我突然听到APINK - -?
啊啊然后胜利拿电话出来拍了 T T
过后他还想继续拍 但是TOP讲 SAYA NAK TIDUR XDD
他们进去了 不知道是太阳还是胜利在BYEBYE
激涌就拖着他进去 XD
OKAY演唱会真的完了
人也散场了
我们第一个反应就是 很晕 - -
整个人很晕
刚要走的时候看地上 哇老直接喊 谁踏KEY !!! 因为KEY de etude house 扇子 被踏了 T_____________T
然后再找和我们一起住HOTEL的VIP
但是找不到
我们的电话又因为没有电关机了
整个人很无助
然后找到EVON 他也很惨
他的水给别人拿掉
而且是很多瓶 BIGBANG 的SUNNY10来的
过后我们和别人借电话打给那个VIP 他讲他在哪里哪里 我们就去找他
他讲那个老板讲不可以什么的啊 我们就讲没关系啦
那几个VIP人很好 T T 真的 感觉出来他们很担心我们这样
然后没办法了叫绣芹妈咪来载
去吃粥 整理周边的时候绣芹讲 后面那个是韩国人来的
我就讲안녕하세요
然后那个女生吓到 转过来 笑笑这样应我 안녕하세요 XDD
然后他们坐TAXI回了 本来想问他们 어디가고싶었어 ? 
但是还是算了等下人家以为我要做莫将 - -
然后绣芹妈咪来载了 
回到家POKKKKKKKKKKK下去床睡 - -
没有冲凉也没有换衣= =
整整睡了一轮才起来 zz
起来的时候绣芹讲去毛毛家拿我们的BAG那些 然后又下KL拿了- -
去到一半绣芹的朋友讲太阳在PAVILION
绣芹讲他要去 我就讲我不要- -
过后有人讲GD在KLCC
然后就问他 你要去PAVILION还是KLCC
他讲 我要回家 XD
笑死了好吗- -
OKAY LO BYEBYE GD TAEYANG T T

真心累啊啊啊啊啊啊- -

散乱的后记 zzz
1. TOP beatbox 然后激涌唱了ONE OF A KIND 和crayon
2. 激涌跳了一个舞 很可爱的 XD
3.TOP 很SJB, 跳傻蛋舞
4.太阳差一点跌倒 但是还是笑笑这样
5. 胜利讲 NO RAIN CAN STOP US !!! 最不会忘记就是这句T T
6: GD ; YOU GUY ARE SPECIAL!
7; TOP ; YOU ARE THE AMAZING CROWD!
8; TAEYANG ; I LOVE YOU , FROM THE BOTTOM OF MY HEART!
大成的我忘了 T T
9;太阳讲 AKU CINTA PADAMU 用很可爱的调调来讲XD
10.大成丢了外套
11.激涌丢了帽子外套和演唱会衣服
12.大成一直喷水给粉丝
13.胜利拿来电话拍很久
14.太阳坐在舞台前很久T T
15.激涌泼水在头上 然后一直沥干他妈的我有希望我被那个水喷到 T T
16.大成拿了DOREMON 又放回去
17.最后的时候TOP 讲ANNYEONG 

THE ENDDD

Tuesday, 24 April 2012

120422 ★ EPOP THE 1ST FANMEETING

星期六
在家准备躺着看败犬女王
KAM大他们叫我去他家做韵韵的生日礼物
OKAY LO = = 
去茶餐厅找他们过后就去KAM大家。

上到楼上 就在讲话囖 
绣芹就看到EPOP写关于FANMEETING的东西 
他就讲他要去 , SERIOUS的 其实我很早就看到了 
也是想去 但是以为没有人陪我去 就算了=——= 
然后过后我们很兴奋的PLAN 好好了XDDDDD 
慧盈不能去哦 所以就我们2个去 :$ 
那个活动要印花嘛 秋红那里有1张 但是他的家在很远= = 
这时候 KAM大讲 坐巴士去他家拿 也是认真的 OKAY LO 为了印花我们去TVT 
我就信息给毛毛跟他讲 blah blahblah blah 然后就打电话问别人有没有印花
 那里知道没有人听电话 气到= =在哪里一直骂 讲他电话是不是塞在屁股里面 
然后突然想到 对horrrr 星期六有读书= =
 blah skip 过后就搭巴士去秋红家拿印花 聊一下天就回家了。晚上我很晚睡 3点多啊= =

果然、晚睡是要付出代价的= =
 早上我有听到闹钟声的 TAT 关掉继续睡- -
等到绣芹打给我的时候7点58分 , 我就吓到快点起来= =
用了5分钟搞定 换衣服、拿毛毛礼物、拿钱、拿epop 然后冲去门外面 
人家妈咪在哪里等了囖TAT 够不好意思= =
上到车我就问绣芹等很久了是不是 他讲等了半小时 我吓到= =
然后他讲 没有啦一下子罢了 
然后我发现到一个很严重的问题= =
 我竟然忘记带专辑给毛毛 TTTTTTTTTTTTTTT 我对不起你宝贝TAT

然后我们去买EPOP 为了印花XD然后去吃肉骨茶 搭火车啦宝贝!搭了不到一小时 终于到KL CENTRE了 去买票 

TMD那个卖票的马来人很像很不甘愿将 不爽就不要做啦Okay

到了BUKIT BINTANG 发生了一件很XIASUEYYYY的事- -
那个很像硬币的东西我以为是要给他滴滴一下就可以过了 我就放在那个machine的上面 就奇怪做莫没有滴滴的声音的 然后我看到绣芹在笑 不懂再笑什么- - 
我后面的UNCLE 就跟我讲 .............. 是要好像放硬币这样放进去那个洞的xiasueyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ! - - 
然后就快点冲去金河里面!走到大厅去 wow - - 那个排队的人潮是多到~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- - 
哇靠 很长很长很长 就站着等咯 等了很久都还没开始 然后终于排队的人移去前面了 几开心哦 那里知道= =
其实是换一个地方排队罢了 排到外面去哦 夸张 过后就等咯 等等等等 然后就跟前面的亲讲话 又跟后面的人讲话
 然后我的隔壁就有一个人 我看下 
哦蘑菇头!XDDDDDD 
毛毛来鸟 :$$$$$$$$$
 她的头发真的很蘑菇诶XD

然后就和后面的一位ELF 去拿卡来写 要寄给SHINee 的 TVT 
绣芹要写给GD , 他叫我帮他写  
我就写오빠 나 너무너무너무너무너무너무사랑합니다 ~! 
意思就是我非常非常非常非常非常爱你 XD
 结果他又不要哦 okay 囖去拿过一张纸来写 
和毛毛一起去拿 hehe 走到一半他突然拉着我跑去前面 我整个吓到= =
然后才知道原来是SHERLOCK XD 
然后就在那里FREEZE !  
过后就 插队去拿CHOP XDDDDD
 SHHHHHHHHHHHHHH -V-

但是真的是太多人了
 那个ELF就讲要不要叫别人帮我们拿 
然后选到一个很斯文的女生 应该是很乐意帮我们的吧
 结果他答应了TVT I LOVE YOU BABY
结果我们就拿了7张海报 大大张的WOW TVT
过后就自己排队去拿小礼袋大头贴贴纸 明星片之类的东西 ~
过后就到了舞团跳舞的时间 
本来是不想看的 但是我听到2NE1的歌就去看咯 
那里知道我看到一个很像GD的人哦 我就叫绣芹过来 但是他听不到 
算了囖 过后他们跳FANTASTIC BABY !!!!!!!!!!!!!! 
绣勤就快点过来了 看到那个GD真的很帅(¯﹃¯)
FANTASTIC BABY 的时候全场喊到一个不行 应援超给力(¯﹃¯)
这样喊我喉咙都有点痛了 演唱会的时候wow TVT
过后就到KPOP 生死战 很sien 不想看 我就去拿CHOP 
问那个工作人员可不可以给我那个SHINI STAR的牌 
他讲不可以 OWH SO SAD LO 
米关系 就去找他们

毛毛脚痛所以他去KFC找他朋友 
我们就在那里看咯 到SJ的时候 WOW 那个尖叫声 我的耳朵要破了啦~= = 
但是换个立场 如果是SHINee我也是会这样喊- -
所以我原谅他TVT
过后的东西很sienz 肚子又很饿哦- -
 就去找毛毛 拿海报给他 我和绣芹就去TS吃东西GOGOGO ^-^ 
但是我们找不到欢喜地= =
只好求救:$$$$$$$$$$$ 
终于到了YEAH 和毛毛他们坐在外面 
基本上是瘫痪了- -过后就拍照 yeah 炫耀-v-
吃的时候一直在笑- - 
那个KAM大 每次弄我笑 -0-
然后呐 就去韩国店囖 0v0 
然后扮富太的那个很懒惰打 我们3个人知道就好XDDDDDDDDDDDDDD

到韩国店买完东西了就回家囖 跟毛毛讲BYEBYE 
过后就去坐着等囖 然后然后然后就这样到了火车上TVT 
很难得哦 火车上没有人
 我就叫绣芹给我看刚才拍的VIDEO WOW FANTASTIC BABY 很帅(¯﹃¯)
然后我们就讲GD 和小猪的东西BLAH BLAH BLAH
 终于到了KLANG 回家的那个巴士一直播印度歌- -
我隔壁那个就在那里跳舞- - 

okay bah 给他传染 2个在那里boom boom yo XDDDDDDDD 
然后回到家 完毕FINISH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
YEAH ^-^

p/s ; EPOP 工作人员人真的好到爆 又亲切艾古真的是一个字 赞(¯﹃¯)


爱EPOP YO BABY SARANGHAE 

Saturday, 11 February 2012

SHINeeWORLD 连署活动yoyoyo 乱勾搭的一天 XD

ohyeahhhh 11/2 大马SHINeeWORLD 连署活动 yeehee :D

七早八早起来 爱睡到 -___________________-

blah blah blah 准备好久坐慧盈的车去搭巴士

然后到了火车站 肚子饿死了-__________________-

肉骨茶很多人啦- - 没有位

慧盈就讲去BONDA XD 吃

okay lo 就走去吃 他叫了一杯teh tarik

我们就跟老板order nasi lemak 3盘

等很久都还没有来

就讲不要吃料 去TS 才吃

那里知道绣勤讲 是要自己进去里面拿的- - xiasueyyyyyyyyy = =

搭火车ohyeahhhhhh 到了


就去TS 先 , sms 给毛 那里知道他讲他买去金河的ticket - -

然后要过来带我们过去 哪里知道他找不到桥 xDDDDDDDDDDDD

okay lo 我们就自己过去


到金河的时候 就在找烧猪毛 xDD

我看到一个穿监狱衣服的女孩子 xD 啊是毛毛唷唷

就跑过去 他直接吓到 XD

然后他带我们去潮流地带

还没有到的时候就听到很大声的声音


就走过去 哇哇哇哇我听到LUCIFER wehhhhhhh ! 就快点拉毛进去 忘记KAM KAM他们了 米按- -

还看到多多 XD 他走过来问我 ; 你是思敏 ?

我讲 ; 是啦 你是多多 ?

他讲 ; 嗯啊不像咩

然后我忘记料

找个位子坐 荧幕在播video 喊到乱 -3- 一直打毛的脚, 米按 xD

就在讲要不要喊应援 xDDD 决定喊了 !

那里知道只有我们喊LEE JINKI 罢了

过后就有人应援了啦 xDDDDDDDDDDDD

看video 的时候真的是各种乱- - 喊到乱 xDD


看过去后面 哇 有一个人很像欣洁ohhh -3-

但是毛讲不是 :X 我们还怕后面的人看不到 还很有礼貌的问一下 xD


然后就开始勾搭 (-_-)

分组的时候 我是G6 毛毛也是G6 ohyeah !

问后面的女子 是什么组的 ohhh! 他也是G6 有木有 XDDDDDDDDD


开始勾搭了 囧 XD

问名字啊 那些

我就讲我叫Angel XD

然后就改正 XD 就讲我是山猪 毛是烧猪 D:

而且还发现 其中一个是我FB FRIEND D:


那种兴奋你不知道 xDDDDDDDDDDDDD

玩游戏了ohyeahhhhhhhhhh

很不幸的 我们对3题罢了 TAT

sorry babeeee TAT


第二个游戏 GUESS WHO IS IT

场面混乱 XD 因为看到照片就在喊 xD


第3个游戏 123 木头人

玩到一半 我直接趴在墙上 那里知道有一个staff 就来弄我笑 D:


TAT

然后玩玩玩 结束料 那个89line 的姐姐就问要不要拍照


当然是Okay de XD 就拍囖 xd

然后马来人走过来 我就好像跟他很熟将- - 手搭在他的肩旁讲 ; Fatin ! xDDDDD

另外一个忘记名料 -3-什么Fizik 的事吗- -Biology 咧 ? xD


然后准备去TS找KAM KAM他们了 要出去的时候 看到了MELODYY OHHHH !

他竟然认不到我 TAT

然后就拍照 peace -V-

就和毛毛去找秀清他们去吃 - - 早上到4点多都还没吃 TAT

在吃的时候我们4个一直笑 ~~~ aiyooo XD


等火车的时候和绣勤一直在玩 -_- 可以很确定的告诉你 火车站全部我们的声音 xDDD

就讲到SHINee 拳 就跳RDD XD 又笑了 -_-

blahblahblah 回到火车站 绣勤妈咪载我们去Pasar TvT


吃Asam Laksa 很辣啊- -

然后回家 bye

Saturday, 28 January 2012

新年GOGOGO !

新年快乐HAPPYNEWYEAR XD

25/1 是胡思盈的生日 XD but 没有跟他一起庆祝啦 ~ 因为要去BUKIT TINGGI JJ !XD


新年嘛 一定会回家乡的 我的家乡在sekinchan - - 但是妈咪讲我们回的地方是Tanjung Karang ohh :SS 很乱 - -


我以为爸爸初二就回料 哪里知道 初三才回哦 >< mana boleh !!

所以我就跟妈咪讲我去睡KAM KAM家 妈咪答应料hehehe

所以我就和大姐一起回去 oh hehe


大姐载我到绣勤家 yayaya 我去他房间玩电脑 看SHINee的东西 他在看MRBEAN XD

then 秋红打来 我们要玩他 我就用很hiao 的声音讲 ; wai ~~~~~XD

他听不出来不是KAM KAM的声音- -

过后我就帮绣勤注册skype 他的名字叫 goh.xiu.qing -v-

我的叫yewhehehe XD

okay 然后我们去慧盈家玩炮 我一直在喊 - - 很恐怖囖- -

我们就睡在慧盈家 :$

他姐姐问我们要不要玩牌 我们就okay loXD

玩玩玩 我输到剩2快 TTTTTTTTTTT

过后出去喝茶 再去他姐姐的朋友的家玩 + 拿红包 XD

输光光 - -

会慧盈家睡觉XD


半夜2点多开电脑来玩 3个人在看星座的东西 , 看到3点多就关电脑睡觉 - -

那个KAM KAM吼 一定弄我笑 还敢讲是我弄他不能睡-3-

结果他们睡料到我不能睡-3-

不知不觉睡下去了~~~~

早上我是被他们吵起来的-3-

我听到电话铃声就起来料 TTTTTTTTTTTTTTTT


人家才睡2小时 TTTTTTTTTTTTTTTTT

绣勤讲我睡觉抢他的被 又踢他的屁股- -

sorry lo XD 我睡觉是这样的-3-

整理一下 就出去了 ~~~ 找秋红 搭巴士 ~~

到BUKIT TINGGI JJ 料 !

我们很饿 就去吃先

吃完了就去买戏票 阿BENG 心想事成 -v-

then 去speedy :DD

看专辑 !

竟然给我看到 ROMEO 和 THE SHINeeWORLD !

但是不是韩文的啦~~所以我没买 很便宜罢了囖-3-

时间到了我们去唱K 囖 -v-


一进到去 就点歌

讲真的 我不是很敢唱罢了囖- -

我点了BOYFRIEND , CRYCRY , RDD , LUCIFER , I'M THE BEST , 还有其他的我忘了-3-

一开始是kam kam 的罗志祥的歌 , 他叫我唱 我没有用mic 唱啦

过后就到习惯就好 我也没有用麦唱 XD

到BOYFRIEND了 没办法就用mic唱 然后过后就一直拿着mic 料- -


我觉得很xiashui的是我们唱到一半 服务生进来- -

恨什么的囖-3-

他问我们要点什么 我们就点炒饭


过后就拿来了 , 我吃了一口 感觉很难吃- - 真的不好吃

但是绣勤不懂是太饿了还是什么 讲很好吃哦- -

一个人吃2盘 XDD


过后服务生进来收盘子 他问我们还要吗

我就问绣勤;诶绣勤你还要吗?

然后他就讲 ; 不要了啦

过后服务生出去料他就讲 ; yooo 你刚才将问我我很什么的囖 xdd就算还要吃 你这样问我 我哪里还意思讲不要 ><

然后过后我们就讲等下看到那个服务员 就讲 ; 诶你把我的炒饭还来 ! 我问你 我的炒饭咧 ! 炒饭在哪里 !

笑到肚子痛 XDDD


过后就唱完料-3-


去看戏 看完就回家囖 yeeheee -v-


晚上我在研究skype then 就和猪肉贤玩 XD 可能是要laptop才能不用mic 就有声音吧-3-

所以我听不到他的声音 他听到我的声音

过后就玩webcam -v-

啊啊啊啊啊啊我看到他了好可爱 你知道毛你不知道你不知道-- !!

他讲我很好笑哦- -哪里有 ><


过后就和xinjie , sharon 玩- -

但是他们一直看不到我的脸哦-3-

过后他们2个竟然叫我唱歌-3-

没办法我就唱 kiss kiss kiss

but sharon 好像没有听到哦 xDDDDDDD

过后就到sharon唱 他唱很多 但是听清楚的只有 up &down 和crazycrazy XD

我叫他唱榕树下 kekeke

然后就睡觉 :X

--------------------------------

本来想说星期五去sunway 但是星期四爸爸讲要去ipoh ~~ okay我放弃sunway XDD


经过3小时的路程- -终于抵达了我们的目的地 -- IPOH (小学作文有没有- -

原来我们要去的是sunway city ohhhhh XD

就去他的hotel


房间美到不像话 TTTTTTTTTTTTTTTTTTT

其实也还好啦 :P


厕所镜子很大个 照起来也特别美 XD(噗- -


blahh 就这样第二天晚上10点多才到家-3-


---------------------


初六 就是今天囖 XDDD

我们去拜年囖 hehehe


我本来在睡觉的 哪里知道HUIJIA打给我 我醒了- -


就去准备囖 then 走路去韵诗家 -v- 我是第一个到韵诗家的-v-

他问我做莫将早的 肚子饿了是吗?

waaaaaaaaaaaaaa 讲到将, sad lo :(((

好啦真的有点饿 XD


过后嘉义他们也来了 我就讲要玩牌 XD

嘉义他们讲不要玩钱哦- -

mana boleh !

没有玩钱哪里好玩 XD

只玩了一场我就去玩韵诗的电脑料~ :D

thennnnnnnnnnnnnnnnn

慧盈他们来了 Ohyeah 去玩牌 XD


玩玩玩 我输料 TAT 没有钱搭巴士 -3-


慧诗也来了诶 叫他吃不要吃 , 在那里拍拖 ><

然后呐 我们就去搭巴士 loooooo :D


下巴巴士的时候 我没有注意到 就走前面 然里知道那个巴士差一点要撞到我 ><

绣勤他他他 .... TTTTTTTTTTTT

为了救我 TTTTTTTTTTTTTTT

他他他 .TTTTTTTTTTTTTTTT


踏到肮脏的水 D:

他的鞋子也掉进去水里面 D:

oh no i am sorry :(

但是那时 .. 我们全部笑到不知道像什么 - -

then 就去到秋红家啦 -v-

wahhh 好多东西吃 OvO

不例外的 我们也开始玩牌 XDDDDDDDDDDD


有赢几块了啦 xd 最后还是输掉 TvT

blahhhhhhhh 去完全部朋友的家了就在慧盈家 等绣勤妈咪载我们去setia alam pasar ~

我在看SHINee的videoooooo
绣勤在玩tetris ~


我没有用电脑玩过嘛 就叫他借我玩 xd


玩到很pekcek 都不懂什么来的- -

玩到最后乱乱打键盘-3-


很难玩咯-3- 绣勤的手很恐怖 很快-3-

算了继续看我的videooooo


然后爸爸载我回家冲凉 yeeheeee ~


乱写的 :X

Tuesday, 27 December 2011

hey ya hey ya hey ya hey -v-

23/12/2011

诶嘿嘿 今天是淑林生日诶嘿嘿 -v-


因为其他人都不能去

所以就是我和淑林去拉 :D


木错 !就是我们2个而已kkkkkkkkkkk


一早起来(其实是没睡到XD
帮妈咪搓汤圆 。

搓搓搓

拿下去煮 煮好了 耶已经7点多鸟 ~~

就去冲凉换衣服

妈咪问我;诶你要去哪里?
我;不是跟你讲去time square 咩
妈咪;你有钱?
我;跟你拿啦
妈咪;哇 你很厉害吼 ?
我;还好啦 :P

然后 妈咪就给我RM100 啦hooray -3-

Then 就去找淑林囖woohoo ! :D

上巴士 我就问他 吃了没?
因为我吃了汤圆嘛 -3-

然后他讲他还没吃诶
我就提议说要不要去吃肉骨茶 XDDDDDDDDDDDDDDDD

他讲okay lo xD

上巴士 GOGOGO ! 在巴士2个女人就在那里叽喳聊天-3-

终于到了火车站的附近 , 就去那间肉骨茶店 -v-

淑林;诶要怎样叫?
我;打电话给你爸爸问囖><
淑林;okay okay

then 他就打给他爸爸 问没有肥肉的肉是什么肉
他爸爸讲没有没有肥肉的肉-3-

所以我们就叫了小骨 XD

但是吼 我们又不懂要怎样order =3=
我就讲;诶等下我们看隔壁座的怎样order先啦
然后隔壁座的就是那个aunty 去问他们要吃啥啥啥的。 然后我们也order 了

非常的快-3- 饭来了肉骨茶也来了

就先拍一张 :P

给慧盈他们看的 XD

then 就开动啦 :D

吃吃吃 扫光 !

淑林那个傻婆还讲;你要肉吗?我的你拿去啦 ~~

哎哟喂 ~~ 我都快撑死了- -

吃完了我们就付钱-v-

才RM18 !!! 够便宜 = =

等于一个人9块而已诶 !

XD

Then 出发去KL CENTRE GOGOGO !!


------------------------SKIP--------------------


到了KL CENTRE 了诶 买票去IMBI !


-----------------------SKIP ------------------原谅我真的很懒惰打 :PPPP

到了TIME SQUARE 啦-v-

就sms 给老冯那根毛 xD

then 我们就逛逛逛 我帮淑林看衣服 他也问我意见这样-v-

然后都没有地方走了

就讲要去s.wang ~ 可是找了老半天都找不到路是怎样= =

树林就叫我问毛毛 okay 我sms 给他

他讲在二楼 :S

but 我们也找不到 最后干脆坐下来 等某根毛来 :P

坐下来聊天聊天 淑林问我要不要喝chattime worrrrrrrr

我们就去买来喝 我买奶茶珍珠 他买百香果的-v-

刚喝下去真的还不错啦

但是过后就感觉头晕晕的@@

然后就去看flashmob (?)

其实很不像囖-3-

看完了 就坐回去等某人 ~

刚坐下来罢了就看到他了 XD

then 就带我们去找路囖

但是找来找去都找不到worrrrrr XD

于是我问他;诶你确定你会吗xDDDDDD
他讲;我忘记料

oh no xDDD

过后就去看地图 就找找找 啊终于找到了

毛讲;我就是要跟你讲在这里囖但是我忘记什么名料 TAT

阿拉 还跟我讲在二楼 XDD

终于找到了TTTTTTTTTTTTTTTT


去sungai wang yoohooo !

但是比我想象中的还sien - - 没有东西走咯-3-

我们进去speedy ohyeahhh

去看专辑

那个老板应该是看到我拿FTI的专辑以为我是PRI吧 @@

他就拿memory in ftisland给我 讲是最新的

我就想到君君要买 我就打给他 问他要不要买囖 他讲可以 我就帮他买了xDD

但是这简短的几句话要用到5分多钟= =

bla bla bla , 我突然看到毛最喜欢的艺人!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

刘文正 !!!! oh no :$$ 我就指给他看 讲;诶你最喜欢的 :P

然后我忘了= =

继续走走走 听到一间播毛毛最喜欢的歌 TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

福建歌来的XD

我就跟他讲;诶你的歌worr XD

然后我也忘了他什么反应= =

过后我就突然想到一个严重的问题!

不要告诉我某人还没吃= =

结果真的还没吃 xDDDDDDDDD

s.wang 走完了就回去ts 吃囖 -v-

去一间香港餐吃-3-

因为我和淑林已经喝饱了 所以就毛一个人吃罢了hehehehe


我就拿出毛最期待的东西啦 蹬蹬蹬蹬 !!

专辑 :P

他吃完了才看 xD


他在吃的时候我就和树林讲话 也不懂毛听懂没有 xDD

过后他应该是太激动了 弄到杯子 xDD

我们的后面那座是个美女啊啊啊啊啊啊啊啊啊 !

但是他男盆友不帅-3-

真的-3-

好漂亮敖那女人!

我就叫淑林转过去看他电话 可是他不要-3-

算了xD

我们去到mystar

他现在开2间了 那个人讲新开的一间是官方的 -3-

okay 囖毛毛和淑林在看杂志

我就跑去里面看

omo ! 我看到了啥-3-

太!阳!之!子!

于是我去拉毛毛进来看-v-

oh no 我会丧失理智- -+

RM140啊我要怎样买的下去 TT 我那时只有20罢了-3-

就不买了 但是我想摧心肝啊 TTTTTTTTTTTTTTTT 因为好厚 TT

很厚啊亲- -

啊啊啊啊啊啊啊我要死了= =

就带着遗憾回家 TAT

坐火车之前淑林还问我说要不要买?他可以借我钱

我很坚持的说! 不要啦-3-

然后回到家 . 跟毛毛信息

马上后悔- -

真的 TTTTTTTTTTTTTTTTT 钱可以慢慢还
但是那个明信片没有就是没有了TTTTTTTTTT 靠- -我到现在都还在后悔谁明白 = =


Wednesday, 14 December 2011

老头儿 生日快乐 :D

.....................................................................라 !

뭘 해도 온유상태 ~ 빰빰 !

개로개로개로개로(?) XD

拥有万年不变的笑颜,与年龄不符的面孔,温柔的嗓音,钢琴弹的很好,和SUPER JUNIOR 利特一样走温柔路线的队长

他是

温柔队长、李珍基

当然也可以称呼他为【温流】

温流

是那个随时随地都有温流状态的李珍基吗?

温流

是那个对炸鸡爱得死心塌地的李珍基吗?

温流

是那个闪耀SHINee里的豆腐队长李珍基吗?

温流

是那个来自京畿道水原市的李珍基吗?

温流

是那个在演唱会上叫饭不要哭的李珍基吗?

是的, 温流。

我们SHINee豆腐队长李珍基。

虽然他已经22岁了,但依然是个小孩

虽然他已经22岁了,但笑容依然阳光

虽然他已经22岁了,但卖起萌来不输给忙内李泰民

虽然他已经22岁了,但无时无刻的状态让人觉得他未成年

虽然他已经22岁了,但对炸鸡的热爱依然不减

李珍基,

第一眼看见他时,觉得他 呆呆的 憨憨的 傻里傻气的,

但他的笑容,会让人有一种幸福的感觉,就算心情再怎么烂,再怎么糟,

只要看了温流的笑颜,所有烦恼都会暂时消失。至少我是这样的。

李珍基,

温柔的李珍基

努力的李珍基

卖萌的李珍基

深情的李珍基

认真的李珍基

帅气的李珍基

囧样的李珍基

不管是怎样的李珍基、都是S.W.心中的珍宝。

他说他喜欢他浓浓的眉毛

他说他为了学习日文,在努力地看日本动画,看着看着就换回韩文配音,日语完全没进步到。

他说他最喜欢吃日本的烤鸡肉

他说他喜欢看海贼王

他说他只有3条牛仔裤

他说他能充分表达自己所思所想的东西的时候是最闪耀的

他说他其实不善于表达

他说他喜欢擅长照顾别人 ,和 能被他的无聊GAG弄笑的女生

他说他好喜欢为SHINee 应援的SHINeeWORLD .

李珍基,他就是这样一个少年,

就是一个虽然累,但脸上仍然会挂着笑容的少年

就是一个对黄瓜过敏,却还是善良的帮西卡吃的少年

就是一个因为节目的关系,把初吻给了一只羊的少年

就是一个觉得不吃炸鸡的人都是坏人的少年

就是一个炸鸡,炖鸡,烤鸡都爱的少年

就是一个弹额头功力十分强的少年

就是一个SHINeeWORLD 永远都会爱着的少年

李珍基。

李珍基,你就是一个好队长。

有4位顽皮的弟弟,辛苦了。

别吃那么多炸鸡 就算爱吃 也不要多吃,因为那个对身体不好。好吗?

看着你的笑容,有时候也会想,整天都笑的那么阳光的你,会不会有什么烦恼呐?

拜托,如果有烦恼,请告诉4位弟弟们,不要收在心里压抑着,好吗?

有一种状态,叫温流状态。这状态有时为我们带来欢乐,有时为我们带来心疼

还记得么判时吗?李珍基竟然跌倒了。艾古,李珍基啊 以后别那么迷糊了S.W.会心疼的, 好吗?

请继续带领着4位弟弟走下去,为你们的梦想去打拼。

别担心,

不管发生什么事

请记得,SHINeeWORLD 永远在你们身边,不离不弃地守护着。

李珍基 ,愿你一辈子快乐健康,1214这天因你而闪耀。

生日快乐 :)

WRITEN BY ; SZEMIN YEW .

14/12/2011

-------------------------------

李珍基我对不起你TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

文笔不好别介意-w-

----------------------------------------------------


以上就是我送给李珍基的礼物 -w-


虽然不珍贵、但这是我唯一能给你的。


李珍基 生日快乐。


愿你永远快乐 :)


---------------------------------


OKAY- -


我想说


真的很讨厌那些人- -


泥煤的你很忙吗?


生意做很大吗?


连一个wallpost也回不了吗?


泥煤的=-=


我发誓以后我都不会主动找你聊天 MD = =


算惹 看男人们消气去 !


http://www.youtube.com/watch?v=JvCYApMLFoI&feature=share


多可爱 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


快轰了我会说吗= =


在电脑前傻笑都是因为这个VIDEO啊亲 !


太可爱了我会说吗 !


TAT


哦不不不不不


不带你这样的 TAT


byes :D